Datblygu Saer y Sêr / Insight into development

Yr wythnos yma mae criw artistig ein sioe blant newydd Saer y Sêr (teithio tymor yr Hydref 2015) yn y stiwdio – ac mae Frân Wen yn cynnig cipolwg unigryw i mewn i’r broses o ddyfeisio… Continue reading

Cyhoeddi manylion taith genedlaethol

Drych gan Cwmni’r Frân Wen Mae Cwmni’r Frân Wen yn falch o gyhoeddi taith Drych – drama newydd wedi ei chyfarwyddo gan Ffion Haf fydd yn teithio Cymru yn nhymor yr Hydref 2015.… Continue reading

Drama newydd Frân Wen

DRYCH YN TEITHIO THEATRAU CYMRU YM MIS MEDI 2015. Wyt ti erioed wedi teimlo ar goll? Fel bod bywyd ar loop? Yn ailadrodd ei hun yn dragywydd? Wyt ti erioed wedi gofyn wrtho… Continue reading

Fi Di Fi

Mae’r tîm artistig ar gyfer prosiect iechyd meddwl Fi di Fi wedi cael ei gyhoeddi. Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu denu artistiaid mor flaenllaw i’r prosiect – rhai sy’n gyfarwydd… Continue reading

Cyfweliad gyda Owain Gethin Davies – Cyfarwyddwr Cerddorol SBRI 2!

Sut sioe ydi Sbri2? Sioe egniol yn llawn caneuon adnabyddus, rhai o’r wythdegau a rhai sydd yn gyfoes iawn gan fandiau megis Candelas! Mae yn gast mawr iawn a hynod o dalentog gyda… Continue reading

Cyfle arbennig i 5 sgwennwr ifanc

Mae Cwmni’r Frân Wen yn chwilio am 5 sgwennwr disglair o dan 25 oed i elwa ar fentoriaeth sgriptio gyda Aled Jones Williams yn y flwyddyn newydd. Rydan ni’n gofyn i bobl ifanc… Continue reading

SBRI2 …yng ngeiriau’r cerddorion

  Mae sioe deulu Nadoligaidd Sbri2 yn frith o ganeuon poblogaidd Cymraeg. Mae’r Frân Wen wedi cysylltu gyda cherddorion y caneuon gwreiddiol i’w holi amdanynt. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi’r holl… Continue reading

Archebwch eich tocynnau i weld SBRI2!

Dechrau dyfeisio Shabŵm

    Cynhyrchiad diweddaraf y Frân Wen yw Shabŵm.Yn y flwyddyn newydd, bydd Cwmni’r Frân Wen yn teithio’r cynhyrchiad. Bydd y perfformiad yn fenter arbrofol yn cyfuno gwyddoniaeth creu sain gyda chreadigrwydd cyfansoddi… Continue reading

Frân Wen a’r Pentref Drama Steddfod

Mae Cwmni’r Frân Wen yn mynd i fod yn rhan o’r Pentref Drama yn Steddfod Llanelli eleni. Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod greu ardal arbennig ar gyfer y gweithgareddau drama a dyma fydd… Continue reading