Datblygu Saer y Sêr / Insight into development

Yr wythnos yma mae criw artistig ein sioe blant newydd Saer y Sêr (teithio tymor yr Hydref 2015) yn y stiwdio – ac mae Frân Wen yn cynnig cipolwg unigryw i mewn i’r broses o ddyfeisio cynhyrchiad.

Ar ddiwedd pob dydd, bydd fideo yn cael ei bostio i grynhoi datblygiadau artistig y diwrnod – o ymweld ag ysgolion, creu cymeriadau, datblygu llwyfan gweledol, sain a cherddoriaeth. Ewch ar Facebook a Twitter Frân Wen i gael y diweddariadau dyddiol.

Dyma gipolwg o’r diwrnodau cynta’ i ddechrau:


This week the artistic crew of our new children’s production Saer y Sêr (touring Autumn 2015) are in-house – and Frân Wen are giving you a unique insight into how a theatre production is devised.

At the end of each day a video will be posted to summarise the day’s artistic development – from visiting schools, talking with cartoonists, stage and visual development, sound effects and music. Check out our Facebook and Twitter for daily updates.

Updates from day 1 and 2 to get you started:

DIWRNOD 1 / DAY 1

DIWRNOD 2 / DAY 2

Advertisements