Amdanom ni / About us

logo franwenMae Cwmni’r Frân Wen yn darparu theatr o’r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli’r gynulleidfa a’u hysgogi i edrych ar y byd o’r newydd.

Gweithreda’r Cwmni yn bennaf yng Ngogledd Orllewin Cymru

Cwmni’r Frân Wen provides exciting, challenging and inspiring theatre of the highest quality for children and young people which encourages them to look at the world anew.

Cefnogwch ni / Support us 

Mae cefnogaeth gan unigolion, busnesau a sefydliadau amrywiol yn hanfodol i sicrhau datblygiad Cwmni’r Frân Wen ac yn ein galluogi i barhau i ddarparu theatr o’r safon uchaf i blant a phobl ifanc Gogledd Orllewin Cymru a thu hwnt.

Mae’r Cwmni yn aelod o Celfyddydau a Busnes Cymru ac wastad yn chwilio am gyfleoedd i gydweithio gyda’r sector breifat. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chefnogi’r Cwmni ac i drafod pecynnau noddi posib cysylltwch â Nia Jones, Rheolwr Gweithredu: nia@franwen.com / 01248 715048.

Support from individuals, businesses and various organisations is essential to ensure Cwmni’r Frân Wen’s development and enable us to continue to provide high quality theatre for the children and young people of North West Wales and beyond.

Cwmni’r Frân Wen is a member of Arts and Businedd Cymru and is always looking for opportunities to work with the private sector. For further information regarding giving your support and to discuss possible sponsorship packages please contact Nia Jones, Operations Manager: nia@franwen.com / 01248 715048.

Manylion cysylltu / Contact Details

Cwmni’r Fran Wen

Yr Hen Ysgol Gynradd

Ffordd Pentraeth

Porthaethwy

Ynys Môn

LL595HS

01248 715048

post@franwen.com

www.franwen.com

Advertisements