Cynhyrchiad diweddaraf / Latest production …

Bryn Fôn a Rhodri Sion yn cyflwyno plant i fyd natur prydferth gwyn 

Bydd Cwmni’r Frân Wen yn teithio’r cyfieithiad Cymraeg cyntaf o ddrama arobryn Andy Manley, WHITE, a gynhyrchwyd yn wreiddiol gan Gwmni Catherine Wheels o’r Alban.

Dychmygwch fyd gwyn lle mae lle i bopeth a phopeth yn ei le. Ond, beth fydd yn digwydd pan fydd lliw yn ymddangos am y tro cyntaf?

Fran Wen is touring the first ever Welsh translation of Andy manley’s award winning work, White – a theatrical production originally produced by Catherine Wheels company, Scotland.

Actors Bryn Fôn and Rhodri Sion will introduce children to an enchanting and beautiful white world where everything is perfect.

The friends in GWYN lead a simple and organised life. They live in a white tent and care for the birdhouses that surround them. Every day, the friends work diligently to ensure that their beautiful and organised world remains gleaming and white.

Their world is bright, ordered and white. But, how will the friends react when they see colour for the very first time? Red… then yellow… then blue…

MAE NIFER O’R PERFFORMIADAU WEDI GWERTHU ALLAN YN BAROD. Rhestr i’r gweddill isod yn ogystal â lincs i’r swyddfa docynnau.

Addas ar gyfer plant ifanc a theuluoedd. Suitable for young children and families.

Byddwn yn cyhoeddi pecyn geirfa syml ar gyfer dysgwyr. We will be publishing a simple vocabulary pack for Welsh learners.

I archebu eich tocynnau – cysylltwch â ni ar 01248 715 048

To book your tickets – contact us on 01248 715 048

Neu archebwch ar-lein –

http://www.wegottickets.com/FRANWEN

Gwyn - DELWEDD Catherine Wheels

………………………………………………………………………………………………………………………….

Perfformiadau Llanrwst yn Glasdir 

Plas yn Dre, Station Road, Llanrwst, Conwy LL26 0DF

Perfformiad 29 Ebrill  – 11am – I brynu tocyn cliciwch yma 

Dydd Mawrth 30 Ebrill 11am – I brynu tocyn cliciwch yma 

Dydd Mawrth 30 Ebrill 1.30pm – I brynu tocyn cliciwch yma

………………………………………………………………………………………………………………………….

Perfformiadau Pwllheli / Dydd Sadwrn 4 Ebrill / Neuadd Dwyfor 

Tocynnau £5.00

Perfformiadau am 9.30am, 11am, 1.30pm Dydd Sadwrn 4 Ebrill / Neuadd Dwyfor

Box Office – 01758 704088. E-bost – neuadd_dwyfor@gwynedd.gov.uk

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Perfformiadau Bangor / Dydd Sadwrn 11 Mai / Ysgol Glanaethwy 

Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor
Gwynedd LL57 4BN

Tocynnau £5.00

Perfformiadau 11 Mai am 9.30am, 11am, 1.30pm yn Glanaethwy

Box Office –

01248 382828 neu www.pontio.co.uk

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Perfformiadau Y Bala / Neuadd Buddug Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Tocynnau £5.00

Perfformiad Dydd Iau 16 Mai 

1.30pm Neuadd Buddug  I brynu tocyn cliciwch yma 

Perfformiad Dydd Gwener 17 Mai

1.30pm Neuadd Buddug I brynu tocyn cliciwch yma

Perfformiadau Dydd Sadwrn 18 Mai

11am I brynu tocyn cliciwch yma 

1.30pm I brynu tocyn cliciwch yma 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Neuadd Bentref Llanddeusant – 22 Mai

Perfformiad 9.30am Dydd mercher 22 Mai I brynu tocyn cliciwch yma

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Perfformiadau Rhydymain, Dolgellau / Neuadd Bentref Rhydymain LL402AU

Tocynnau £5.00

Perfformiadau Dydd Gwener 24 Mai 

9.30am I brynu tocyn cliciwch yma 

11am I brynu tocyn cliciwch yma 

Perfformiadau Dydd Sadwrn 25 Mai 

9.30 I brynu tocyn cliciwch yma

11am I brynu tocyn cliciwch yma

1.30pm I brynu tocyn cliciwch yma

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Perfformiadau Caernarfon / Dydd Sadwrn 1 Mehefin / Theatr Seilo, Caernarfon

Tocynnau £5.00

9.30am I brynu tocyn cliciwch yma

11am I bryn tocyn cliciwch yma

1.30 I brynu tocyn cliciwch yma 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Perfformiad Hen Golwyn yn The interchange / Y Gyfnewidfa / Dydd Iau 6 Mehefin

1.30pm I brynu tocynnau cliciwch yma 
Gwyngwyn poster 2

Advertisements