Prosiect newydd Brain: Chwarel

Mae’r cwmni theatr Cwmni’r Frân Wen yn cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc fel rhan o gynllun cyfranogol newydd i gyd-fynd a chynhyrchiad cyntaf ar lwyfan Pontio. Mewn partneriaeth gyda Theatr Genedlaethol Cymru… Continue reading

Dod i wybod mwy am Llyr Titus …

Enw’r Ddrama? 1. Drych. Mewn brawddeg, am beth mae’r ddrama? 2. Drama am ddau gymeriad ac am y petha mae nhw’n ei gario y tu mewn iddyn nhw ac am ddrycha’ a bloda’… Continue reading

Dod i wybod mwy am Llio Mai …

1. Enw eich drama? Dyletswydd 2. Mewn brawddeg, am be mae’r drama? Dynes yn ceisio delio efo’i theimladau ar ôl helpu ei gŵr i ladd ei hun. 3. Beth ydach chi wedi gael allan… Continue reading

Dod i wybod mwy am Caryl Burke …

  Enw’r ddrama 1. Yr Âst ar ‘i fraich   Mewn brawddeg, am be mae’r ddrama? 2. Myfyrdodau tair merch mewn caffi.   Beth ydach chi wedi gael allan o’r broses? 3. Yn… Continue reading

Dod i wybod mwy am Gareth Jones …

Enw’r ddrama            Darnau   Mewn brawddeg am beth mae’r ddrama? Drama am hunaniaeth ac unigoliaeth: rhan unigolyn mewn perthynas, a sut mae rhywun yn ymdopi gyda nhw eu… Continue reading

Dyfodol disglair i’r Stiwdio newydd

Stiwdio cyfryngau digidol wedi agor i unigolion sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y cyfryngau digidol. Mae Stiwdio Frân Wen ym Mhorthaethwy yn gwahodd unigolion di-waith rhwng 16 – 18 mlwydd oed… Continue reading

BOCSYS – Barn Cynulleidfa

Cyffrous! Mae perfformiad 1af BOCSYS wedi bod b’nawn heddiw … Dyma farn y gynulleidfa “The play certainly got me thinking” “Diddorol dros ben a gwreiddiol. Rydych wedi meddwl tu allan i’r BOCS! Roedd… Continue reading

NOSON CYN Y PERFFORMIAD MAWR

Mae hi’n 6pm ar noswyl perfformiad cynta’ Bocsys – cynhyrchiad diweddaraf Brain – yr unig gyfle i ni gael heddiw i ddal fynnu gyda’r cyfarwyddwr Ffion Haf. Y disgwyl ydi fod Ffion, gyda… Continue reading

BOCSYS – BRAIN

Y diwrnod mawr fory! Perfformiad BOCSYS yn adeilad Fran Wen am 3, 5pm a 7pm. I gadw tocynnau – ffoniwch ni ar 01248 715 048 neu ebostiwch malan@franwen.com Ffotograffiaeth – Luned Williams 

Creu graffiti / Creating graffiti

Dim ond 4 diwrnod i fynd! Mae’r criw wedi bod yn brysur yn creu graffiti gyda Andy Birch fore heddiw. Mae perfformiad 7pm ddydd Gwener wedi gwerthu allan bellach. I archebu lle ym mherfformiad… Continue reading