BOCSYS, BRAIN

Luned Williams sydd wedi bod yn dilyn hynt a helynt prosiect BOCSYS gan BRAIN yr wythnos hon. Mi fydd y criw yn ymarfer drwy’r wythnos yn adeilad Frân Wen ym Mhorthaethwy cyn perfformio’r… Continue reading

Sesiwn BOCSYS, BRAIN

Sesiwn BOCSYS, BRAIN, Maesgeirchen, 17 Chwefror.

Sesiwn ‘sgwennu Aled Jones Williams – 14 Chwefror, 2014

Cwpwrdd Dillad – wythnos olaf ymarfer

Mae hi’n wythnos olaf ymarfer cyn i Cwpwrdd Dillad dechra’ ar ei daith. Mae’r cyfarwyddwr Iola Ynyr wedi bod yn gweithio yn agos gyda’r actorion Leisa Mererid ac Iwan Charles i gwblhau’r sioe.… Continue reading

Ymarferion – ‘Paid a gofyn i fi!’

Lluniau o ymarferion ‘Paid a gofyn i fi!’ neithiwr … 28/01/2014

Cwpwrdd Dillad – Wythnos 2

Lluniau o’r ystafell ymarfer – Wythnos 2  

Holi’r Prentis: Morgan Huw Evans

Sgwrs gyda Morgan, sef prentis diflino Cwmni’r Frân Wen ers 2013. ENW: Morgan Huw Evans OED: 19 BYW: Rhiwlas DYLETSWYDD: Prentis Technegydd Beth yw dy rôl gyda Cwmni’r Frân Wen? Dwi’n cynorthwyo gyda… Continue reading

Cwpwrdd Dillad – Wythnos cynta’ ymarferion

Dyma i chi flas o’r hyn sy’n digwydd yn stiwdio Cwmni’r Frân Wen yn ystod wythnos cynta’ llawn o ymarferion Cwpwrdd Dillad. Mae’r cynhyrchiad, sy’n cychwyn teithio Gogledd Orllewin Cymru ym mis Chwefror,… Continue reading

Pecyn Adnoddau Creadigol Dim Diolch

Mae’r pecyn yma yn cynnig blas i chi ar y broses o gynhyrchu Dim Diolch, o’r sgript i’r llwyfan ynghyd â thechnegau sgriptio a dyfeisio theatr a fydd yn cynnig posibiliadau i chi… Continue reading

Profiad Gwaith yn Frân Wen

Datblygiad ‘Dim Diolch’ o safbwynt Anna Wyn Jones, myfyriwr profiad gwaith ac aelod o BRAIN Mi ddarllenais i un o ddrafftiau cyntaf y sgript yn ystod fy mhrofiad gwaith ac mi wnes ei… Continue reading