Luned Williams

I gyd-fynd â’n cynhyrchiad ‘Dim Diolch’ gan Iola Ynyr fis Hydref eleni, mae  Luned Williams wedi bod yn tynnu lluniau’n seiliedig ar thema tlodi a digartrefedd. Mae Luned Williams, 20 mlwydd oed  yn… Continue reading

Luned Williams

I gyd-fynd â’n cynhyrchiad ‘Dim Diolch’ gan Iola Ynyr fis Hydref eleni, mae  Luned Williams wedi bod yn tynnu lluniau’n seiliedig ar thema tlodi a digartrefedd. Mae Luned Williams, 20 mlwydd oed  yn… Continue reading

Cyfle unigryw!

Pitsio O dan 25? Eisiau datblygu syniad yn berfformiad? Bydd cyfres o weithdai (AM DDIM) gydag artistiaid proffesiynol yn dechrau yn y GALERI dydd Sadwrn. Yna, 13 Gorffennaf, byddi’n cyflwyno dy syniadiau o… Continue reading

Gweithdy Celf GWYN

Mirain Fflur yn gweithio gyda plant Ysgol yr Henre, Caernarfon . Gweithdy Celf yn seiliedig ar liw yn dilyn perfformiad GWYN, Cwmni’r Fran Wen.

GWYN – Rhai ymatebion …

“Un o’r cynyrchiadau plant fwyaf hudolus ‘dw i wedi ei weld. Roedd o’n fendigedig. Eiddigeddus o bob plentyn bach sy’n mynd i gael gweld hwn” Mari Emlyn (GALERI) “Ro’ ni’n meddwl fod o’n… Continue reading

Lluniau GWYN

Lluniau Gwyn gan Keith Morris 

Cynllun Gweld o’r Newydd

Dyma rai lluniau o gynllun Gweld o’r Newydd gyda Leisa Mererid yn Ysgol Llanrug – cyfle i blant fwynhau gweithdai masgiau Larval, cynllunio masgiau a pherfformio mewn dangosiad. Gweld o’r Newydd project with… Continue reading

Cornel Celf – Gwyn

Dros yr wythnosau diwethaf, mae plant ysgolion cynradd yng Ngwynedd, Môn a Chonwy wedi bod yn gyrru gwaith i mewn i’n Cystadleuaeth Gelf Gwyn (cyst. ar thema – Lliw) i gyd-fynd a’n cynhyrchiad… Continue reading

Cornel Celf – Gwyn

Dros yr wythnosau diwethaf, mae plant ysgolion cynradd yng Ngwynedd, Môn a Chonwy wedi bod yn gyrru gwaith i mewn i’n Cystadleuaeth Gelf Gwyn (cyst. ar thema – Lliw) i gyd-fynd a’n cynhyrchiad… Continue reading

Munud gyda Rhodri Sion

GWYN Mewn ffordd swynol a hudolus mae GWYN yn adlewyrchu rhai o brofiadau pwysig tyfu fyny – darganfod pethau newydd, dod i delerau â’r anghyfarwydd a dod i dderbyn a charu’r pethau rheiny.… Continue reading