Un o griw BRAIN yn siarad am ei phrofiad gwaith gyda Chwmni’r Frân Wen

BBC RADIO CYMRU – Straeon Bob Lliw – 13.01.2013 (14.02pm)  Paige Roberts, un o griw BRAIN Cwmni’r Frân Wen yn siarad am fywyd ym Maesgeirchen, ei breuddwydion ym myd y Ddrama a’i phrofiad… Continue reading

Cwrs Drama Glan-Llyn – OED UWCHRADD

Prif nod y cwrs preswyl yng Nglan-Llyn 10-12 Chwefror yw creu perfformiadau byr fydd yn seiliedig ar Chwedl Llyn Tegid. Bydd yn cynnwys elfennau o ddrama, dawns a cherddoriaeth. Wrth i ni ddechrau… Continue reading

Sesiynau sgriptio dan arweiniad Aled Jones Williams

NODYN I’R DYDDIADUR  Sesiynau sgriptio dan arweiniad Aled Jones Williams Lle? Cwmni Frân Wen Yr Hen Ysgol Gynradd Ffordd Pentraeth Porthaethwy Ynys Môn LL59 5HS 01248 715048 Pryd?  Dydd Sadwrn – 17 Ionawr… Continue reading

Eisiau profiad Marchnata / Sain a Goleuo ?

Prosiect Gwyn Dy Fyd – Whiter than White Project  Llun – Fuzzy Gerdes (Flikr) dan drwydded Creative Commons Wyt ti o dan 25? Oes gen ti ddiddordeb ym maes  Marchnata neu Sain a Goleuo ?… Continue reading

Sesiwn Marchnata – Gwyn dy Fyd

Cafwyd sesiwn farchnata fywiog yn Ysgol y Creuddyn 11 Ragfyr 2012 yn trafod ‘Gwyn dy Fyd’ – ymhlith y pynciau trafod oedd teitl y cynhyrchiad. Cafwyd amrywiaeth o wahanol deitlau a syniadau. Dyma… Continue reading

Nadolig Llawen gan Gwmni’r Frân Wen / Merry Christmas from our staff at Frân Wen

Unwaith y flwyddyn – mae criw Cwmni’r Frân Wen (yn staff, actorion, dawnswyr a cherddorion) yn cael gadael yr stafell ymarfer a’r swyddfa i ddathlu’r dolig (a’r flwyddyn ddiwethaf!) Lot o hwyl a… Continue reading

Cwrs Drama Fran Wen yn Glan-Llyn 10-12 Chwefror

CHWEFROR 10-12FED 2013 (HANNER TYMOR) £119  (Bydd hyn yn cynnwys y gweithgareddau, bwyd a llety am ddwy noson) Cwrs Cynradd – Bl 4,5,6 Cwrs Uwchradd – Bl 7,8,9 Be fyddwch chi’n ei wneud… Continue reading

Gwyn dy Fyd / Whiter than White

  Gwyn dy Fyd / Whiter than White Wyt ti o dan 25? Oes gen ti ddiddordeb mewn Marchnata NEU Sain a Goleuo ? Wyt ti eisiau profiad arbennig gyda’r Fran Wen yn hyrwyddo… Continue reading

Pontio’r Bwlch 2012

Pontio’r Bwlch – Cynllun cyfranogol celfyddydol arbennig ar gyfer NEETS.  Rhan o gynllun ehangach Cyrraedd y Nôd, Cyngor Celfyddydau Cymru. Ewch i  http://www.pontiorbwlch.co.uk am ragor o wybodaeth.   Pontior Bwlch is a Community Performance &… Continue reading

HAWL / RIGHT

  Beth olyga HAWL i ti?   “Fy hawl i fywyd, i ddewis, i weithio, i siarad fy iaith, i fod yn gydradd..Braint y diolchaf i’r rhai dewr am frwydro er fy mwyn… Continue reading