PANOPTICON 2012

SESIWN DYFEISIO – Cwmni Fran Wen, Digital Arts SURGERY a Pontio Dawns Cerddoriaeth Goleuo (Golau LED) Celfyddydau digidol Advertisements

Sesiwn Gwyn dy Fyd – dyfeisio a marchnata

Sesiwn  Gwyn dy Fyd 12 Ragfyr -Ysgol y Creuddyn Dyfeisio byd llawn lliw a marchnata – ‘Chwedl yr wy’

Atgofion o SBRI?

Adolygiad Meinir Williams o’r sioe ieuenctid Sbri! a gynhaliwyd yn Galeri, Caernarfon, nos Wener a nos Sadwrn. Mae’r perfformiad olaf yn Galeri nos Lun, Mehefin 4: “Cafwyd perfformiadau gwych gan y cast, yn arbennig yn… Continue reading

Fala Surion

Os yw eu cynhyrchiad diweddaraf (Fala’ Surion) yn rhagflas o’r math o gynyrchiadau sydd i ddod, y mae cyfnod cyffrous a chreadigol yn agor i’r cwmni theatr yma…”  – Elen Mai Nefydd –… Continue reading

Lluniau o gynhyrchiad HAWL

“Roedd HAWL yn gynhyrchiad da a diddorol. Roedd wedi’i osod mewn pabell, fel yr hyn fyddech chi’n ddisgwyl mewn rhyfel. Roedd y cynhyrchiad yn codi cwestiynau anodd i’w hateb, yn arbennig gyda beth… Continue reading