Profiad Gwaith / Work Experience

Wyt ti eisiau profiad gwaith gyda’r Fran Wen?

Are you intered in work experience with Fran Wen?

Profiad gwaith Sara a Tomos

“Mwynheais y profiad o fod yn rhan o griw Frân Wen am bedair diwrnod. Fe wnes i ddysgu gwahanol symudiadau, defnyddio masgiau a defnyddio osgo gwahanol i bortreadu gwhanol fasgiau. Hefyd, fe wnes i fwynhau ymweld ag Ysgol Y Bont, Llangefni i berfformio gyda’r masgiau. Roedd yn brofiad arbennig iawn ac mi wnai ei gofio am amser hir. Dw i nawr yn deall ychydig mwy am waith masgiau. Pan rydw i yn ol yn yr ysgol, fe hoffwn arbrofi mwy yn y gwersi Drama. Hoffwn ddiolch i’r criw i gyd am adael i mi ddod yma ar fy mhrofiad gwaith ac i ddeall mwy am y maes yma. Fe wnes i fwynhau. Diolch.”

– Gwen Edwards, Ysgol Bodedern (Profiad gwaith 25-28 Mehefin 2012)

“Diolch yn fawr iawn am gael dod atoch chi am wythnos o brofiad gwaith. Rwyf wedi dysgu llawer ac wedi cael profiad ‘lliwgar’ yn arbrofi gyda masgiau. Pob hwyl gyda’r ddrama a gadwch i mi ‘wybod sut mae’n mynd. Diolch eto.”

– Alaw Pugh (Disgybl Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli ar brofiad gwaith yn Fran Wen).
Os wyt ti eisiau profiad gwaith gyda’r Frân Wen – cysyllta drwy lythyr, e-bost neu godi’r ffon:
If you would like to come to Frân Wen for work experience – contact us by letter, email or phone
post@franwen.com
01248715048

Cwmni’r Fran Wen

Yr Hen Ysgol Gynradd

Ffordd Pentraeth

Porthaethwy

Ynys Môn

LL595HS

Advertisements